Sunday, March 18, 2018

Cara Ibu bapa menangani isu pelajar tidur lewat

Isu tidur lewat dalam kalangan pelajar semakin ketara.

Jelaskan peranan ibu bapa bagi menangani isu ini.

Tidur lewat ditakrifkan sebagai amalan masuk tidur melebihi jam 10 malam setiap hari buat seseorang pelajar sekolah itu. Antara alasan yang membawa pelajar sering tidur lewat meliputi alasan menonton televisyen, keluar dengan kawan, dan sibuk membuat kerja sekolah. Banyak pihak membuat komentar mereka tentang masalah tidur lewat dalam kalangan pelajar menerusi media massa tempatan terutamanya akhbar itu. Maka, ibu bapa mempunyai pelbagai tugas penting dalam usaha menangani kemelut pelajar tidur lewat tersebut.

Langkah paling mudah ialah ibu bapa meminta anak mereka membuat jadual harian untuk melaksanakan aktiviti anak itu. Kewujudan jadual harian ini boleh dilaksanakan apabila ibu bapa mengenakan hukuman bersifat mendidik apabila anak enggan mematuhi arahan membuat jadual itu. Anak-anak akan mematuhi jadual yang telah dibuat itu tanpa sebarang alasan lagi kerana sedar ibu bapa akan mengenakan hukuman tertentu jika mereka mengabaikannya. Jadi, anak tidak akan tidur lewat apabila mereka mempunyai jadual aktiviti harian yang dipatuhi dengan sempurna itu.

Selain itu, ibu bapa yang bertanggungjawab akan memantau kerja sekolah anak mereka dalam usaha mengekang isu tidur lewat ini. Golongan tua ini boleh menasihati anak mereka agar memanfaatkan masa di sekolah untuk menyiapkan semua tugasan guru dan boleh mengulang kaji di rumah lalu tidur awal. Situasi ini menyebabkan anak tidak lagi boleh menggunakan alasan untuk menyiapkan tugasan sekolah supaya mereka boleh tidur lewat tersebut. Sesungguhnya, sikap ibu bapa yang memantau kerja sekolah anak boleh memastikan anak mereka menyiapkan tugasan itu mengikut masanya.

Tambahan pula, penggunaan internet di rumah perlu diawasi oleh ibu bapa yang mahu anak mereka tidur awal di rumah sepanjang minggu. Ibu bapa boleh meletakkan komputer di ruang yang boleh diawasi oleh mereka apabila anak melayari internet itu. Anak tidak lagi boleh menggunakan alasan melayari rangkaian sosial sebagai sebab mereka tidak mahu tidur awal apabila penggunaan komputer diawasi dengan ketat itu. Akibatnya, budaya melayari laman sosial yang menjadi punca utama pelajar tidur lewat itu tidak akan tertanam dalam jiwa sesebuah remaja tersebut.

Tindakan susulan lain dalam usaha mengawal isu tidur lewat ini meliputi sikap ibu bapa yang melarang anak mereka menonton televisyen pada waktu malam ketika hari persekolahan itu. Larangan ini boleh dilakukan dengan memberi teguran secara berhemah kepada anak bersama-sama hujah yang logik itu. Tindakan ibu bapa yang tegas dalam isu ini membawa anak tidak akan teruja untuk mengikuti setiap episod program televisyen yang ditayangkan itu kelak. Lantaran itu, anak tidak lagi tidur lewat kerana mereka tidak suka menonton televisyen pada setiap malam terutama pada hari persekolahan itu.

Ibu bapa boleh mengawal masa tidur anak mereka dengan sistematik apabila menjadikan diri mereka sendiri sebagai teladan. Mereka tidak seharusnya menggunakan alasan bahawa mereka boleh tidur lewat kerana tidak bekerja atau disebabkan mereka orang tua itu apabila ditanya oleh anak. Pendekatan yang tepat ini akan menyebabkan anak berasa lebih yakin dengan teguran membina dan sikap disiplin ibu bapa mereka itu sendiri dalam mengawal masa tidur. Jadi, teladan yang diberikan oleh ibu bapa ini mengukuhkan lagi usaha mereka untuk mendedahkan keburukan tidur lewat kepada anak itu.

Kesimpulannya, amalan tidur lewat dalam kalangan pelajar perlu dihindari kerana pelbagai impak negatif boleh timbul. Pelajar yang kerap tidur lewat tidak mampu memberi tumpuan di kelas, mudah mengantuk, dan boleh tercicir daripada proses pengajaran sekolah itu. Ibu bapa mestilah membentuk sikap menghargai masa dalam diri anak-anak jika mahu kemelut tidur lewat ini diatasi sepenuhnya. Masa mestilah dirancang dan dipatuhi serta dihargai bak kata pepatah masa itu emas dalam jiwa setiap insan itu.

Sunday, February 25, 2018

Cara ibu bapa pupuk amalan membaca anak

Masyarakat Malaysia dikatakan tidak suka membaca. Kita lebih banyak menghabiskan masa melihat telefon bimbit daripada membaca. 
Berikan pendapat anda tentang tindakan-tindakan yang boleh dibuat oleh ibu bapa supaya anak mereka membaca.

Amalan membaca sering dikaitkan dengan aktiviti membaca bahan bacaan dalam kehidupan harian seseorang remaja tersebut. Sikap positif ini boleh diamalkan pada bila-bila masa terutamanya ketika remaja itu sedang berehat di rumah selepas penat menjalani kehidupan di sekolah pula. Pihak media massa terutamanya akhbar sering mengkritik tahap pembacaan rakyat tempatan yang begitu rendah berbanding tahap pembacaan masyarakat luar terutamanya di Jepun dan Korea Selatan itu. Sesungguhnya, ibu bapa memikul tugas berat untuk menyemai amalan yang murni ini supaya hidup subur dalam jiwa anak-anak mereka.

Strategi yang paling efektif dilaksanakan oleh ibu bapa dalam usaha mereka menyemai amalan membaca dalam sanubari anak ialah ibu bapa memberikan teladan kepada anak tentang membaca itu. Golongan tua ini boleh menghabiskan masa sejam dua selepas balik dari pejabat untuk membaca di ruang tamu supaya anak boleh melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Apabila anak melihat sendiri sikap membaca yang dilakukan oleh ayah dan ibu itu pastinya mereka berasa bangga lalu bersedia untuk meniru tindakan yang serupa dalam kehidupan harian nanti. Peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya membuktikan bahawa sikap positif ibu bapa akan ditiru oleh anak mereka terutamanya amalan membaca yang positif itu.

Selain itu, ibu bapa yang bertanggungjawab akan menghadiahkan buku kepada anak mereka dalam usaha menanam sikap membaca itu. Setiap kejayaan yang diperoleh oleh anak boleh diraikan oleh ibu bapa dengan memberikan hadiah buku atau bahan bacaan lain supaya kejayaan itu menjadi satu kenangan mendalam dalam jiwa anak. Pemberian hadiah berbentuk buku ini bukan sahaja memberikan rasa gembira dan dihargai tetapi turut menyuntik semangat dalam jiwa anak untuk mengamalkan amalan membaca yang baik itu. Akibatnya, minat untuk membaca akan berputik dalam diri anak kerana mereka diberi hadiah buku setiap kali memperoleh kejayaan dalam peperiksaan di sekolah itu.

Tambahan pula, satu ruang khas boleh disediakan oleh ibu bapa dalam usaha mereka mendidik anak supaya meminati amalan membaca itu. Pemilihan bilik atau ruang tamu dibuat mengikut keperluan semasa sesebuah keluarga lalu bahan-bahan bacaan disimpan di tempat itu untuk memudahkan ahli keluarga membaca sepanjang masa. Kewujudan ruang khas membaca ini sudah pasti menjadikan anak-anak lebih bersemangat untuk membaca kerana suasana yang menyegarkan dan mudah untuk mereka berdasarkan masa senggang masing-masing. Lantaran itu, minat membaca akan berakar umbi dalam diri anak apabila rumah mereka sendiri mempunyai tempat khas untuk membaca tersebut.

Tindakan ibu bapa yang suka membawa anak mereka ke pameran atau kedai buku turut mampu menyemai amalan murni ini dalam diri anak pada masa depan. Pada hujung minggu atau hari kelepasan am pastinya ibu bapa boleh membawa anak mereka mengunjungi kedai buku dan pameran buku sambil menghabiskan masa berfaedah bersama-sama keluarga. Aktiviti bersama-sama keluarga ini bukan sahaja menimbulkan rasa seronok untuk membaca tetapi menjadikan hubungan keluarga lebih mesra dan intim pula. Sesungguhnya, tindakan membawa anak ke pameran buku boleh diibaratkan sambil menyelam minum air kerana minat membaca boleh dipupuk bersama-sama hubungan kekeluargaan menjadi rapat.

Kajian turut mengesahkan bahawa tindakan ibu bapa mengadakan pertandingan membaca dalam kalangan ahli keluarga boleh menyemai amalan murni ini secara mendalam. Setiap bulan ahli keluarga perlu membaca beberapa bahan bacaan yang boleh dikongsi dengan ahli keluarga yang lain dalam satu diskusi yang menarik. Perbincangan tentang sesuatu topik bahan bacaan itu akan membuktikan kefahaman yang mendalam tentang sesuatu kemelut yang melanda negara dalam minda ahli keluarga. Jelaslah, pertandingan membaca sebegini bukan sahaja menajamkan minda dan persepsi ahli keluarga terhadap sesuatu isu tetapi turut membuka mata anak tentang kepentingan membaca tersebut.


Kesimpulannya, semua tindakan yang dilakukan oleh ibu bapa tadi mampu untuk memastikan setiap anak di negara ini mengamalkan amalan membaca itu. Masyarakat yang suka membaca boleh menjana pertumbuhan ekonomi negara menjadi lebih maju dan makmur seperti rakyat Jepun yang dikatakan golongan yang suka membaca di dunia itu. Cuma masih banyak pihak di negara ini yang melihat amalan membaca sebagai satu aktiviti yang membazirkan masa dan tenaga mereka sahaja kerana informasi yang diperoleh menerusi membaca lebih lambat berbanding menggunakan komputer. Peribahasa membaca itu jambatan ilmu membuktikan keperluan membaca itu sangat besar dalam kehidupan masyarakat zaman moden yang memerlukan perubahan drastik dalam teknologi kehidupan harian.

Wednesday, February 7, 2018

Cara atasi masalah kebuluran dunia?

Karangan 1

Jelaskan usaha-usaha yang perlu diambil oleh pemimpin-pemimpin dunia untuk menangani masalah kebuluran yang berlaku di beberapa buah negara.

oleh: noor azman mahat

Kebuluran dikatakan sebagai satu kejadian yang menyaksikan jumlah manusia tidak menerima makanan dalam kuantiti yang betul untuk tempoh yang lama sehingga menimbulkan masalah kesihatan. Biasanya, kebuluran ini melanda negara yang miskin dan mengalami peperangan serta suasana tidak aman yang berlaku dalam satu jangka masa panjang. Isu ini telah menjadi perdebatan pelbagai pihak termasuklah pemimpin dunia kerana saban tahun kejadian kebuluran dilaporkan oleh media massa di seluruh dunia. Jadi, semua pemimpin dunia harus komited untuk melakukan sesuatu agar kebuluran tidak lagi berlaku di dunia ini.

Tindakan yang praktikal dalam usaha mengawal kebuluran daripada terus berlaku ialah pemimpin dunia harus memastikan keamanan global wujud. Semua persengketaan atau masalah yang melanda mana-mana negara haruslah diselesaikan menerusi meja bulat oleh pemimpin-pemimpin dunia dengan kadar segera. Langkah berunding atau mencari penyelesaian sesuatu konflik secara aman akan membawa suasana kehidupan di dunia ini sentosa tanpa ada gangguan peperangan tersebut. Jelaslah, keamanan dunia yang dijanjikan oleh para pemimpin dunia akan memastikan tidak ada negara yang mengalami kebuluran dek peperangan atau persengketaan sesama manusia itu.

Selain itu, pemimpin dunia boleh mengekang kebuluran daripada terus berlaku apabila golongan berstatus tinggi ini membuka lebih banyak kawasan tanah untuk pertanian di negara mereka. Pembukaan tanah ini boleh dilakukan menerusi usaha bersungguh-sungguh pihak berkuasa di seluruh dunia dengan membenarkan kawasan hutan yang diterokai itu diberikan kepada rakyat mereka. Pemberian tanah yang diteroka ini kepada rakyat akan memudahkan mereka untuk mengerjakan tanah tersebut dengan menanam jenis tanaman yang boleh menjadi sumber makanan kepada penduduk negara itu dan dunia amnya. Lantaran itu, usaha pemimpin dunia membenarkan lebih banyak kawasan hutan di negara mereka dibuka untuk dijadikan kawasan pertanian mampu mengatasi masalah kebuluran itu.

Tambahan pula, tindakan memberi galakan kepada masyarakat dunia untuk melakukan kajian terhadap tanaman oleh pemimpin dunia semuanya turut mampu mengatasi kemelut ini. Pelbagai ganjaran dan kemudahan disediakan oleh setiap negara untuk menjadi sumber perangsang kepada rakyat mereka melakukan kajian tanaman dalam usaha menghasilkan baka tanaman yang berkualiti tinggi tersebut. Kajian sebegini pastinya akan membuahkan hasil seperti tanaman yang mampu hidup subur di kawasan kemarau dan mengeluarkan hasil yang banyak dalam tempoh masa yang pendek. Ringkasnya, usaha pemimpin dunia memberi dorongan kepada rakyat untuk membuat kajian tanaman akan memastikan kebuluran merupakan perkara yang hanya berlaku pada masa silam.

Kebuluran yang melanda sesebuah negara di dunia ini boleh diatasi menerusi kewujudan satu sistem penyimpanan atau stor yang praktikal. Para pemimpin dunia boleh berbincang secara mereka untuk mencapai persetujuan tentang tempat stor ini didirikan dan jenis makanan yang akan disimpan di stor tersebut untuk kemudahan semua masyarakat dunia. Kemudahan penyimpanan ini membolehkan mana-mana negara yang mengalami kebuluran meminta bantuan lalu makanan yang disimpan di stor ini akan diagihkan kepada negara terbabit dengan kadar segera. Maka, tindakan membina gudang penyimpanan sebegini akan memastikan bekalan makanan boleh dihantar dengan segera ke mana-mana kawasan dunia yang mengalami krisis makanan tersebut.

Pemimpin dunia yang berfikiran jauh akan memastikan tidak berlaku sebarang penyelewengan dalam pemberian bantuan makanan kepada negara yang dilanda kebuluran itu. Golongan ini haruslah bijak memilih sumber manusia yang jujur dan melakukan tugas dengan dedikasi tanpa mengharapkan sebarang ganjaran dalam bentuk duit kopi yang bakal menjejaskan proses penghantaran bantuan kemanusiaan tersebut. Ketelusan dalam aspek pengagihan bantuan kemanusiaan ini berupaya untuk membantu mana-mana negara yang dilanda masalah kebuluran kerana sistem agihannya adil dan efektif. Sesungguhnya, sistem pengagihan yang lancar dan sistematik akan membantu pemimpin dunia untuk menghapuskan isu kebuluran dalam kehidupan masyarakat global.


Kesimpulannya, pemimpin dunia memang bertanggungjawab dalam usaha memerangi kemelut kebuluran di dunia ini tanpa perlu dipersoalkan oleh rakyat. Semua pihak harus sedar lalu melihat kebuluran sebagai satu masalah yang tidak harus wujud dalam kehidupan manusia zaman moden yang dipenuhi dengan teknologi, pengangkutan canggih dan sebagainya itu. Kita harus mengakui bahawa kebuluran berlaku bukan kerana kekurangan makanan dunia tetapi kesilapan manusia sendiri yang mewujudkan masalah yang kronik tetapi mengorbankan nyawa tersebut. Peribahasa nasi sudah menjadi bubur mengingatkan kita bahawa kebuluran yang berlaku telah membawa pelbagai peristiwa yang meninggalkan kesan buruk terhadap kehidupan manusia sejagat.

Monday, January 1, 2018

Pakej Karangan 2018

Berminat emel saya segera untuk maklumat tambahan.

Sunday, December 17, 2017

Penganjuran kejohanan seni pertahanan diri antarabangsa bawa kebaikan?

Penganjuran kejohanan seni mempertahankan diri bertaraf antarabangsa membawa pelbagai kebaikan kepada negara penganjur.

Bincangkan.

oleh: noor azman mahat

Kejohanan seni mempertahankan diri merujuk satu pertandingan yang melibatkan pertarungan dua ahli sukan untuk merebut gelaran tertentu. Antara kejohanan itu meliputi kejohanan peringkat dunia, olimpik dan juga serantau serta beberapa kejohanan terbuka yang menarik perhatian peserta seluruh dunia. Pihak media massa terutamanya televisyen sering menyiarkan kejohanan sebegini kerana mendapat jumlah tontonan yang tinggi setiap kali kejohanan ini disiarkan secara langsung itu. Lantaran itu, pelbagai faedah boleh diperoleh apabila Malaysia menganjurkan kejohanan bertaraf dunia ini.

Manfaat yang boleh diterima oleh Malaysia apabila menjadi tuan rumah kejohanan sebegini ialah seni mempertahankan diri boleh terus dihidupkan selama-lamanya. Seni warisan budaya ini mampu dikekalkan kerana golongan remaja berpeluang untuk melihat lalu mengenali keunikan sesuatu seni mempertahankan diri sehingga tertarik menyertainya pula. Akibatnya, seni mempertahankan diri seperti silat itu akan dapat dikekalkan dan dikuasai oleh seseorang remaja itu untuk terus hidup subur dalam kalangan masyarakat kita. Setiap kejohanan seni mempertahankan diri ini akan menjamin budaya ini terus hidup seperti peribahasa tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas itu.

Selain itu, hubungan persahabatan akan terjalin dengan negara yang menyertai kejohanan tersebut terutamanya dalam kalangan pesertanya. Interaksi berlaku apabila para peserta kejohanan melihat sesuatu teknik tendangan, kilasan tangan dan lompatan yang unik dipamerkan oleh peserta yang lain itu. Amalan saling bertukar idea ini boleh mencetuskan pelbagai teknik baru dalam seni mempertahankan diri itu bersama-sama melahirkan hubungan yang positif antara manusia pula. Jadi, interaksi yang berlaku bukan sahaja mencetuskan persahabatan tetapi juga boleh memberikan idea baru untuk memajukan modal insan di negara ini tanpa disedari itu.

Tambahan pula, kejohanan sebegini berupaya untuk meluaskan minda pengetahuan rakyat tentang sesuatu acara seni mempertahankan diri itu. Pengetahuan baru ini diperoleh apabila penonton melihat sesuatu acara seni mempertahankan diri itu seperti judo yang memiliki peraturan dan cara pemberian markah yang berbeza tersebut. Masyarakat yang memiliki pengetahuan sebegini boleh mendorong diri mereka untuk turut serta menyertai kelas seni mempertahankan diri ini pada masa hadapan. Sesungguhnya, penglibatan masyarakat dalam sebarang aktiviti seni sebegini boleh membentuk satu kelompok masyarakat yang berdisiplin dan sihat pula.

Kajian telah membuktikan bahawa kejohanan seni mempertahankan diri berupaya untuk meningkatkan kehadiran pelancong ke Malaysia. Sudah pasti ada pelancong yang menjadi penyokong sesebuah negara yang menyertai kejohanan itu akan datang ke Malaysia sebagai tanda sokongan untuk pasukan kegemaran mereka itu. Golongan ini apabila berada di negara ini sudah pasti akan berbelanja untuk tempat tinggal, makan minum, dan pengangkutan yang membantu ekonomi negara berkembang itu. Maka, sebarang usaha menganjurkan kejohanan seni mempertahankan diri bukanlah sahaja menguntungkan peserta yang menyertainya tetapi juga memastikan perkembangan ekonomi negara berjalan lancar.

Faedah terakhir yang diperoleh apabila Malaysia menganjurkan kejohanan sebegini ialah imej negara mampu ditingkatkan pada mata orang luar.  Penampilan imej yang tersohor ini diperoleh apabila negara menganjurkan kejohanan ini tanpa mengalami sebarang kesulitan yang besar atau menjejaskan perjalanan kejohanan tersebut. Malaysia akan dilihat sebagai satu ikon yang baik dalam tindakan menjadi tuan rumah sebarang kejohanan sukan bertaraf dunia itu. Ringkasnya, semua perkara mengenai Malaysia seperti bahasa, sikap peramah, kestabilan politik dan keamanan negara serta berbilang kaum itu akan disebut boleh semua pihak yang menyertai kejohanan seni mempertahankan diri itu.

Konklusinya, semua faedah menganjurkan kejohanan seni mempertahankan diri itu memang boleh diperoleh oleh negara apabila dianjurkan dengan efisien. Semua pihak harus sedar dan tidak melihat usaha menganjurkan kejohanan sebegini sebagai satu pembaziran tetapi melihatnya secara rasional untuk memperoleh impak positif. Kegagalan untuk menilai kejohanan sukan secara rasional bakal menyaksikan negara ini tidak lagi mampu menjadi tuan rumah untuk sebarang acara sukan pun. Slogan Majulah Sukan untuk Negara harus difikirkan secara mendalam dalam jiwa rakyat kita terutama dalam kehidupan zaman moden yang penuh dugaan ini.


Monday, October 2, 2017

Peranan ibu bapa menjaga keselamatan anak


Kejadian jenayah kanak-kanak terus berlaku di negara ini terutama di kawasan kota.
Jelaskan peranan ibu bapa dalam menjamin keselamatan anak mereka

Jenayah kanak-kanak bermaksud perkara buruk yang berlaku kepada golongan muda ini sehingga membawa kematian dan kecederaan itu. Perkara buruk itu meliputi jenayah penculikan, perkosaan, penderaan, pembunuhan, dan penipuan serta perhambaan yang melibatkan golongan kanak-kanak di Malaysia. Kejadian jenayah yang membabitkan kanak-kanak sering menjadi bahan berita utama media massa di negara ini sehingga menimbulkan rasa kecewa masyarakat atas peningkatan kes sebegini. Sebenarnya, jenayah kanak-kanak ini boleh diatasi jika ibu bapa mereka memainkan peranan yang lebih proaktif dalam kehidupan kanak-kanak itu.

Tugas utama ibu bapa dalam usaha membendung jenayah yang keji ini ialah mereka sering menemani anak apabila mereka keluar dari rumah. Apabila kanak-kanak yang dibawah umur 12 tahun hendak ke sekolah atau ke pusat tuisyen sudah pasti ibu bapa yang bertanggungjawab akan menemani mereka sehingga sampai ke destinasi dengan selamat. Jika perkara ini dilakukan dengan betul semua kanak-kanak akan selamat kerana penjenayah sukar untuk menghampiri mereka yang selalu ditemani oleh ibu bapa tersebut. Jelaslah, ibu bapa yang selalu menemani anak mereka ketika keluar rumah akan mampu mengurangkan risiko jenayah berlaku kepada anak kesayangan itu.

Selain itu, jenayah kanak-kanak ini boleh ditangani dengan lebih efektif apabila ibu bapa memasang alat penjejak pada anak mereka. Pemasangan alat ini boleh dibuat kerana sudah ada alat sebegini dalam bentuk jam tangan yang boleh dipakai oleh anak mereka sepanjang masa tanpa sebarang gangguan. Ibu bapa boleh memantau setiap pergerakan anak menerusi perisian tertentu yang ada di dalam telefon bimbit lalu perasaan selamat muncul dalam jiwa ibu bapa dan anak kerana sedar pergerakan mereka sedang diawasi oleh orang tersayang itu. Jadi, pemasangan penjejak ini boleh memberikan satu perasaan selamat dalam jiwa setiap ahli keluarga kerana sedar pergerakan mereka boleh dilihat semula jika berlaku sebarang perkara negatif.

Tambahan pula, ibu bapa yang prihatin dengan keselamatan anak mereka akan memberikan penerangan tentang kes jenayah yang melibatkan golongan muda itu. Ketika ahli keluarga sedang makan malam atau bersantai bersama-sama pelbagai informasi tentang kejadian jenayah ini boleh dikongsi bersama-sama pula. Perkongsian informasi tentang kes jenayah ini akan memberikan satu maklumat yang lebih tepat kepada anak-anak tentang cara-cara untuk menjaga keselamatan diri mereka apabila berada di luar rumah. Sesungguhnya, nasihat ibu bapa yang betul tentang jenayah ini akan menjadikan anak mereka lebih peka apabila berada di luar rumah sepanjang masa itu.

Jenayah kanak-kanak ini boleh dikekang apabila ibu bapa memantau kehidupan anak mereka dengan lebih baik. Semua perkara yang berlaku dalam kehidupan anak perlulah diketahui dan diselidiki oleh ibu bapa dengan baik seperti aktiviti yang dibuat, rakan anak, prestasi peperiksaan anak, dan perkara-perkara lain yang berlaku dalam kehidupan anak mereka. Semua pengetahuan ini akan memudahkan ibu bapa membuat keputusan tentang sesuatu perkara terutamanya apabila kelakuan anak berubah dengan begitu ketara yang disebabkan jenayah berbentuk seksual berlaku. Lantaran itu, ibu bapa yang positif akan memantau semua aktiviti dalam kehidupan anak mereka dengan lebih menyeluruh pula.

Ibu bapa yang prihatin terhadap masalah keselamatan anak mereka akan memberi peluang kepada anak itu untuk menyertai kelas seni pertahanan diri. Anak yang masih mentah itu diberi galakan supaya mendaftarkan diri dalam kelas silat atau judo di sekolah tanpa sebarang bantahan ibu bapa itu. Hari demi hari anak itu akan mempelajari teknik untuk mempertahankan diri daripada serangan penjenayah dengan mudah sahaja. Sesungguhnya, anak yang mempunyai kemahiran mempertahankan diri ini lebih sukar untuk diculik atau diserang oleh penjenayah yang tidak berhati perut itu.

Kesimpulannya, memang menjadi tugas ibu bapa dan ahli keluarga yang lain untuk memastikan keselamatan ahli mereka berada dalam situasi selamat sepanjang masa. Isu ini perlu diberi penekanan oleh ibu bapa di negara ini kerana generasi muda itu amat diperlukan oleh negara yang sedang menghadapi cabaran masa depan yang penuh getir. Namun, ada ibu bapa yang bersikap lepas tangan dalam usaha menjaga keselamatan anak sendiri atas alasan terlalu sibuk dan mahu memberikan peluang kepada anak berdikari itu. Peribahasa nasi sudah menjadi bubur memberikan satu peringatan tegas kepada ibu bapa supaya berubah sikap sebelum kejadian buruk menimpa anak mereka atas kesilapan diri sendiri itu.

Sunday, August 27, 2017

Pencemaran sungai...cara atasinya?

Pencemaran alam terutama pencemaran sungai semakin menjadi-jadi di negara ini. Banyak pihak mahu masalah ini diselesaikan segera tetapi jalan penyelesaiaannya masih tidak kelihatan.
Huraikan cara-cara mengatasi pencemaran sungai di negara ini.

Pencemaran sungai merujuk kemusnahan yang dialami oleh sungai disebabkan oleh pelbagai faktor yang dicetuskan oleh pihak manusia itu. Bentuk pencemaran yang dialami oleh sungai biasanya meliputi kualiti air yang menjadi keruh, aliran sungai yang perlahan dan tersekat-sekat, kepupusan hidupan akuatik sungai serta hakisan tebing sungai yang berleluasa tersebut. Pihak media massa ada mengetengahkan kemelut yang melanda sungai ini sehingga isu ini menjadi buah mulut masyarakat di Malaysia pula. Lantaran itu, banyak kaedah yang boleh diambil untuk menjamin sungai di negara ini terus bebas daripada pencemaran alam yang memalukan ini.

Tindakan yang berkesan dalam menangani pencemaran sungai ialah pihak berkuasa menggubal peruntukan perundangan yang lebih baik untuk pengekalan kualiti sungai. Penggubalan akta berkaitan dengan sungai boleh dibuat apabila semua pihak duduk semeja untuk mencari jalan penyelesaian yang konkrit terhadap masalah yang sedang melanda itu. Masyarakat akan berfikir dua kali sebelum membuang sampah atau sisa toksik ke dalam sungai kerana mereka tahu negara ini ada peruntukan perundangan yang boleh menyebabkan mereka dipenjarakan atas kesalahan mencemarkan sungai itu. Jelaslah, usaha memperkenalkan undang-undang yang lebih ketat tentang isu pencemaran sungai akan menjamin kualiti sungai baik
sepanjang masa.

Selain itu, pihak berkuasa seperti pegawai daripada Jabatan Alam Sekitar perlu membuat rondaan yang lebih menyeluruh di kawasan sungai yang dikatakan berisiko tinggi untuk tercemar itu. Rondaan yang menyeluruh ini boleh dilaksanakan apabila lebih banyak anggota ditempatkan di kawasan sungai bersama-sama penggunaan teknologi moden seperti kamera litar tertutup dan “dron” yang boleh mengawasi kawasan sungai lebih baik untuk tempoh yang panjang. Semua tindakan ini akan memberi amaran kepada pihak yang tidak bertanggungjawab mencemarkan sungai bahawa pergerakan aktiviti mereka sedang dipantau oleh pihak berkuasa sepanjang masa lalu mereka tidak berani untuk melakukan kerja-kerja jahat tersebut. Sesungguhnya, sungai di Malaysia akan terus selamat daripada unsur pencemaran jika pihak berkuasa melaksanakan rondaan bijak sebegini dengan kadar segera.

Tambahan pula, langkah untuk menjadikan sungai lebih bersih akan menjadi mudah apabila kawasan sungai itu ditukar sebahagiannya menjadi kawasan riadah untuk masyarakat. Pembinaan taman permainan kanak-kanak, laluan orang bersenam, dan lebih banyak tempat duduk disediakan menjadi sebahagian kaedah yang menukar sungai itu menjadi destinasi masyarakat pada waktu petang serta hujung minggu. Semua perkara ini akan menyebabkan suasana di kawasan sungai itu lebih ceria, menarik dan hidup lalu masyarakat melihat dengan mata mereka sendiri betapa pentingnya sungai dikekalkan dalam kehidupan manusia zaman moden ini. Lama-kelamaan, perasaan menyayangi sungai akan muncul dalam jiwa masyarakat sehingga mereka berusaha menjaga sungai daripada tercemar kerana sedar sungai yang tercemar akan menjejaskan kualiti kehidupan sempurna yang mereka capai sebelum ini.

Sungai yang tercemar di Malaysia boleh dipulihkan apabila pihak berkuasa menjemput saintis negara menggunakan kaedah semula jadi untuk membersihkan sungai itu. Para saintis yang dijemput itu sudah pasti pernah membuat kajian mengenai jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang berupaya untuk membersihkan sungai secara semula jadi tersebut. Apabila kajian mereka digunakan untuk membersihkan beberapa sungai yang sudah tercemar pasti lebih banyak peruntukan kewangan boleh diberikan kepada saintis itu untuk meluaskan projek mereka di seluruh negara pula. Akibatnya, saintis tersebut boleh mengaplikasikan teknik yang digunakannya untuk merawat sungai di negara ini yang telah tercemar dan kemungkinan besar berpeluang untuk menggunakan kaedah itu di luar negara apabila diberi kesempatan pula.

Langkah terakhir dalam usaha menjaga kualiti sungai negara ialah pihak berkuasa melancarkan kempen tentang isu ini di seluruh negara dengan menggunakan media massa terutamanya media internet. Kempen ini mengetengahkan punca-punca sungai tercemar dan cara-cara yang boleh diambil oleh masyarakat untuk mengurangkan kadar pencemaran itu daripada terus berleluasa pula. Sesiapa sahaja yang melihat kempen ini akan mula memahami lalu menyedari bahawa kemelut sungai yang tercemar di Malaysia bukanlah sesuatu yang boleh dipandang rendah lalu mereka akan berusaha bersama-sama untuk menghalangnya daripada terus berlaku itu. Sebenarnya, kemelut sungai tercemar ini hanya boleh ditangani menerusi kerjasama yang diberikan oleh setiap lapisan masyarakat negara seperti peribahasa berat sama dipikul ringan sama dijinjing itu.

Kesimpulannya, semua kaedah yang dijelaskan tadi apabila dilaksanakan tadi berupaya untuk menyelamatkan sungai di negara ini daripada terus tercemar teruk itu. Usaha menjaga sungai amat penting dan murni kerana sungai menjadi sumber kehidupan terutamanya dalam aspek memberikan air minuman yang amat diperlukan oleh semua makhluk Tuhan tersebut. Namun, banyak pihak di negara ini yang begitu mudah membazirkan penggunaan air dalam kehidupan mereka tanpa mempunyai perasaan bersalah pula. Peribahasa sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tiada guna harus menjadi peringatan kepada kita supaya menjaga sungai demi keseinambungan bekalan air untuk kegunaan harian pada masa akan datang itu.