Sunday, January 22, 2017

Faktor-faktor rakyat berhijrah ke negara lain

Masalah penghijrahan rakyat ke sesebuah negara perlu dikawal agar nilai kecintaan terhadap negara asal tidak hilang dalam jiwa mereka.
Bincangkan faktor-faktor penghijrahan rakyat sesebuah negara ke negara lain termasuk Malaysia.

Sejak dua atau tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan fenomena penghijrahan rakyat dari pelbagai negara ke negara lain dalam jumlah yang tinggi. Kajian sudah membuktikan bahawa banyak orang berhijrah dari negara yang kurang maju ke negara yang lebih moden seperti rakyat Bangladesh pergi berhijrah ke Malaysia. Berita tentang penghijrahan sebegini telah menjadi bahan utama mana-mana media massa terutamanya televisyen kerana isu ini menarik minat pelbagai pihak atas dasar impak yang berlaku begitu ketara. Jadi, pemahaman tentang punca perkara ini berlaku amat penting supaya semua pihak berupaya untuk menghalang fenomena ini daripada terus menghantui kehidupan masyarakat sejagat.

Sejak awal lagi, perkara ini berlaku kerana peluang kerja yang terhad dan terkawal di sesetengah negara seperti Indonesia dan Bangladesh itu. Situasi ini wujud kerana jumlah penduduk negara-negara ini begitu banyak sehingga mencecah ratusan juta orang yang menyebabkan peluang kerja begitu terhad untuk diperoleh walaupun memiliki pendidikan tinggi. Apabila mereka terpaksa menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh kerja gagal sudah pasti keinginan untuk berhijrah ke negara lain akan bertambah saban hari terutama selepas melihat penderitaan kehidupan keluarga. Maka, penghijrahan secara besar-besaran berlaku kerana golongan ini tidak mempunyai peluang kerja di negara asal itu.

Lantaran itu sehingga kini, punca penghijrahan itu dikaitkan dengan keadaan politik yang tidak stabil terutamanya disebabkan oleh peperangan, perebutan kuasa dan tunjuk perasaan yang keterlaluan. Pergolakan politik yang melanda Syria, Yemen, Thailand, dan Iraq serta Mesir telah mendorong rakyat mereka berhijrah ke negara yang lebih stabil suasana politiknya demi kesejahteraan kehidupan keluarga. Golongan yang berhijrah ini sudah bosan dan tidak tahan dengan kesusahan hidup yang alami apabila negara mereka bergolak itu. Ringkasnya, suasana aman dan damai yang dialami oleh negara jiran itu telah menjadikan lebih banyak pihak berhasrat untuk meninggalkan negara mereka sendiri.

Bagi sesetengah orang, sebab utama perkara ini berlaku dikaitkan dengan aspek kepakaran yang tidak diiktiraf oleh negara asal seseorang itu. Ada golongan cerdik pandai atau ahli akademik yang berasa kemahiran mereka tidak dihargai di negara sendiri lalu berhijrah ke negara lain untuk memperoleh lebih banyak peluang meninggikan pemikiran mereka tentang sesuatu perkara. Pemerintah seperti di negara China yang menahan mana-mana ahli akademik yang mengkritik pemerintahan kerajaan semasa di negara itu tanpa sebarang alasan yang munasabah. Jelaslah, masalah ini boleh dibendung jika pemerintah sesebuah negara itu mengiktiraf dan memberikan insentif yang berpatutan agar golongan cendekiawan ini tidak mempunyai keinginan untuk meninggalkan negara.

Penghijrahan penduduk ke negara lain turut disebabkan oleh keinginan memiliki upah atau gaji yang jauh lebih tinggi dari negara asal. Banyak rakyat Malaysia yang sanggup bekerja di Singapura kerana mereka bakal dibayar gaji yang  begitu lumayan berbanding di Malaysia. Apabila gaji ini ditukar dalam bentuk mata wang ringgit sudah pasti gaji yang diperoleh itu jauh lebih banyak lalu mampu menyara kehidupan mana-mana keluarga di negara ini pula. Akibatnya, kerajaan perlu mempunyai satu ketetapan tentang jumlah gaji yang harus di bayar kepada rakyat supaya mereka tidak dipengaruhi oleh unsur luar negara yang membahayakan itu.

Ada juga pihak yang berhijrah kerana ingin mengalami pengalaman baru di negara asing. Mereka ingin menikmati suasana iklim, budaya, bahasa, dan sebagainya yang jauh berbeza daripada negara asal. Jiwa mereka yang melonjak-lonjak untuk mengalami pengalaman unik ini tidak akan mampu untuk menghalang kedatangan golongan ini walaupun pelbagai kekangan dikenakan kepada golongan yang mahu berhijrah itu. Peribahasa hendak seribu daya tak hendak seribu dalih membuktikan bahawa apabila seseorang itu sudah menetapkan keinginannya sudah pasti mereka akan melaksanakannya sehingga berjaya tanpa menghiraukan rintangan yang menunggu pula.

Kesimpulannya, penghijarahan warga dunia berlaku disebabkan oleh semua faktor di atas. Kita semua haruslah bersedia untuk menerima realiti bahawa penghijrahan akan berlaku juga. Semua pihak terutamanya rakyat negara ini hendaklah bersikap lebih proaktif dalam melihat situasi ini kerana kedatangan warga asing memang ada kebaikan tertentu pula. Slogan menerima penghijrahan ini dengan tangan terbuka perlulah wujud dalam jiwa rakyat negara ini dan dunia kerana kita semua saling memerlukan untuk meneruskan kehidupan ini.
Thursday, January 12, 2017

Peranan media massa dalam mengetengahkan potensi sastera di Malaysia

Perkembangan sastera di negara ini terus malap terutama di beberapa buah negeri. Banyak pihak melihat sastera sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dikembangkan pengaruhnya dalam masyarakat.
Huraikan peranan media massa dalam persoalan ini.

Media massa merujuk media elektronik dan bukan elektronik yang ada dalam pasaran sekarang. Contoh media massa pada zaman ini meliputi televisyen, radio, internet, akhbar, dan majalah yang menjadi pilihan masyarakat Malaysia tersebut. Banyak pihak mempersoalkan kesungguhan pihak media massa dalam mempromosikan karya sastera di negara ini terutamanya karya berunsur kemasyarakatan. Maka, perkembangan sastera akan menjadi lebih giat apabila media massa memainkan peranan mereka secara lebih aktif.

Tugas yang boleh dilaksanakan oleh media massa untuk menggiatkan perkembangan sastera di negara ini ialah mereka mengiklankan karya sastera kepada khalayak umum. Mereka boleh memilih buku-buku sastera yang berkualiti untuk diiklankan dalam media massa mereka seperti akhbar dan majalah tersebut. Ulasan dan penerangan tentang keistimewaan sesebuah karya sastera itu boleh dijelaskan lalu minat masyarakat akan muncul untuk memiliki karya itu.  Bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta yang menjelaskan bahawa masyarakat akan mula membaca karya sastera apabila ternampak karya ini diiklankan dalam media massa itu.

Selain itu, pihak media massa boleh menerbitkan majalah khusus sastera seperti Dewan Sastera itu. Majalah sebegini boleh menjadi saluran untuk memperkenalkan karya sastera yang menarik untuk tatapan pembaca terutamanya golongan muda. Kritikan sastera juga boleh dilakukan apabila majalah sebegini diterbitkan oleh pihak media massa supaya karya sastera yang dihasilkan pada masa depan lebih berkualiti. Sebenarnya, penerbitan majalah khusus sastera sebegini akan mampu mengetengahkan karya sastera negara di persada dunia pada masa depan.

Tambahan pula, media massa yang prihatin terhadap karya sastera boleh memuatkan satu ruangan khas untuk puisi, sajak, cerpen, drama, dan novel yang menarik untuk pembaca. Apabila ruangan ini disediakan setiap hari atau minggu sudah pasti ada pembaca yang berminat untuk membaca karya sastera itu lalu minat akan tertanam. Ruangan sebegini juga memberi peluang kepada penulis muda atau penggiat sastera yang baru berjinak-jinak dalam dunia sastera untuk meneroka kerjaya tersebut. Akibatnya, dunia sastera negara akan menjadi lebih menarik kerana bukan sahaja pembaca sastera meningkat tetapi jumlah penggiat sastera turut bertambah.

Kajian juga telah membuktikan bahawa ada peminat sastera yang mahu pihak media massa mengambil karya tertentu lalu diadaptasikan ke dalam filem dan drama yang boleh ditonton oleh masyarakat. Pengadaptasian karya sastera ini menjadi filem dan drama memudahkan masyarakat untuk memahami maksud karya sastera tersebut berbanding membaca karya secara terus pula. Pada masa yang sama, tindakan ini turut membantu masyarakat meminati sastera dan bersama-sama meningkatkan imej sastera dalam kehidupan masyarakat umum. Jelaslah, tindakan ini mempunyai kesan yang pelbagai seperti kata peribahasa sambil menyelam minum air itu.

Langkah terakhir yang boleh dilakukan oleh media massa dalam usaha mereka meninggikan karya sastera negara ialah laman sesawang dibina khas untuk sastera terutamanya novel. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi maklumat telah mengetengahkan sastera siber dalam minda pembaca moden itu. Langkah yang bijak ini menggalakkan remaja kita untuk mengikuti perkembangan sastera menerusi internet yang begitu mudah tetapi interaktif pula. Sesungguhnya, penggunaan laman sesawang bersesuaian dengan suasana kehidupan zaman moden yang mengutamakan penggunaan internet itu bak kata pepatah sekali air bah sekali pantai berubah.


Kesimpulannya, media massa bertanggungjawab untuk memastikan karya sastera negara terus hidup dalam era kemodenan teknologi ini. Namun, amanah ini mungkin agak berat buat pihak media massa untuk merealisasikannya dalam masa yang terdekat itu. Pihak kerajaan harus memikul tugas mengekalkan karya sastera ini kerana merekalah yang lebih berkeupayaan untuk melaksanakan amanah tersebut. Peribahasa tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas membuktikan bahawa karya sastera harus disanjungi oleh masyarakat negara ini tanpa mengira zaman.

Tuesday, January 10, 2017

Ebuku Karangan SPM Siri 2 sudah terbit

Pelajar semua

Saya sudah pun selesai menyiapkan sebuah ebuku karangan SPM yang bertajuk Karangan Isu Semasa SPM Siri 2.

Buku ini merupakan hasil penulisan saya untuk memudahkan pelajar membaca bahan-bahan karangan yang berkualiti tinggi. Bahan ini boleh dimuat naik menerusi halaman web saya (belum lagi) tetapi jika ada pelajar berminat anda hanya emelkan permintaan anda itu kepada saya dan saya akan menghantarnya kepada anda secara percuma meenrusi emel.

Semoga bahan ini mampu menjadikan dunia karangan anda semakin mudah dan menarik.

Saturday, December 24, 2016

Kebaikan negara peroleh apabila memiliki pengguna bijak?

Pengguna bijak merupakan satu program yang cuba direalisasikan oleh kerajaan di negara ini. Kewujudan pengguna sebegini penting dalam keadaan ekonomi yang meruncing.
Jelaskan kebaikan-kebaikan yang diperoleh negara apabila rakyatnya menjadi pengguna bijak.

Pengguna bijak merujuk sikap pengguna yang membeli berdasarkan rasional dan bukannya berlandaskan emosi sahaja. Golongan ini akan membeli pada masa jualan murah, ketika memerlukan barang itu dan membayar secara tunai. Akhbar tempatan turut menyiarkan pelbagai kemelut yang melanda pengguna di negara ini terutamanya isu hutang dan penipuan penjual. Jadi, wujud pelbagai kebaikan apabila negara ini mempunyai pengguna yang bijak dalam membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk itu.

Faedah utama yang timbul apabila negara ini mempunyai pengguna yang bijak ialah kadar simpanan kewangan rakyat Malaysia akan bertambah tinggi. Rakyat yang ingin menjadi pengguna bijak akan membuat perancangan dalam setiap pembeliannya berdasarkan jumlah wang yang diperoleh sebagai gaji setiap bulan tersebut. Perancangan yang teliti sebegini akan memastikan pengguna mempunyai sejumlah wang setiap bulan untuk disimpan oleh mereka.. Maka, pengguna bijak boleh membawa lebih banyak simpanan dibuat oleh rakyat di negara ini untuk keperluan masa depan bak kata pepatah sediakan payung sebelum hujan.

Selain itu, pengguna yang bijak menjamin tidak berlaku sebarang pembaziran dalam aktiviti pembelian mereka tersebut. Aspek pembaziran ini boleh diatasi apabila pengguna mampu membezakan realiti keperluan barang tertentu daripada kehendak untuk memiliki produk tertentu itu pula. Setiap pembelian dilakukan berdasarkan keperluan yang harus dipenuhi untuk memastikan kehidupan manusia itu berjalan dengan lebih baik pula bak kata pepatah tepuk dada tanya selera. Jelaslah, pembaziran tidak akan berlaku dalam aspek kehidupan manusia itu apabila mereka menjadi pengguna yang bijak tersebut.

Tambahan pula, konsep pengguna bijak akan menyebabkan kualiti produk dan perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat negara ini menjadi lebih baik. Pengguna yang bijak akan membeli produk yang mempunyai kualiti dan perkhidmatan selepas jualan yang lebih baik berbanding produk jenama tertentu tersebut. Penjual akan lebih berwaspada dalam memberikan layanan kepada pengguna dan menjual produk yang benar-benar memenuhi keperluan masyarakat sahaja. Akibatnya, semua produk yang dijual di negara kita akan mempunyai satu piawaian kualiti yang lebih tinggi berbanding negara jiran yang lain apabila mempunyai pengguna yang bijak itu.

Manfaat seterusnya melibatkan imej negara dan rakyat menjadi lebih cemerlang apabila pengguna di negara ini memaparkan kebijaksanaan mereka dalam kehidupan harian. Amalan membeli dengan bijak ini sudah pasti diperhatikan atau diketahui oleh pelancong asing ketika datang melawat negara ini pula. Situasi ini menyebabkan seluruh dunia akan mengetahui bahawa Malaysia mempunyai sekumpulan pengguna yang bijak dalam membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk itu. Maka, imej negara dan rakyat menjadi tersohor apabila masyarakat dunia mengetahui betapa hebatnya pengguna bijak di negara ini beraksi itu.


Kesimpulannya, pengguna bijak menjadi aspek yang penting dicapai oleh rakyat negara ini jika mahu kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sikap rambang mata ketika berbelanja bukanlah satu perkara yang harus diketengahkan oleh masyarakat negara ini. Kerjasama semua pihak terutamanya rakyat diperlukan dalam usaha mewujudkan satu kelompok pengguna bijak di Malaysia. Bak kata pepatah beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis yang menekankan pentingnya rakyat kita membentuk diri mereka menjadi pengguna bijak pada masa depan.

Friday, September 30, 2016

Perpaduan penting bersama-sama langkah mencapainya

Perpaduan merupakan perkara yang penting di negara ini kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Ada pihak yang mempertikaikan usaha kerajaan meningkatkan perpaduan kaum.
Huraikan kepentingan perpaduan dan kaedah-kaedah mencapainya.

Peribahasa Melayu bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat jelas menggambarkan perpaduan kaum di negara ini yang unik kerana penduduknya yang berbilang kaum itu. Sejak dahulu lagi, penduduk negara ini hidup dalam suasana yang aman damai tanpa sebarang perselisihan pula. Semua kaum yang hidup di negara ini saling menghormati adat resam dan agama masing-masing tanpa sebarang prejudis serta unsur perkauman itu. Dalam konteks kepelbagaian ini, kepentingan perpaduan rakyat sememangnya mempunyai keperluannya tetapi langkah yang proaktif perlu diaplikasikan demi menjayakannya.

Sehubungan dengan hal itu, perpaduan membolehkan rakyat hidup dalam keadaan aman sentosa tanpa sebarang masalah. Ketika negara jiran seperti Indonesia mengalami kegawatan ekonomi yang menyaksikan penduduk negara itu bergaduh dan berbunuhan sesama mereka, negara kita pula terus aman untuk menghadapi krisis ekonomi dunia itu. Kejadian yang melanda negara jiran itu mengejutkan semua pihak terutamanya rakyat Malaysia kerana keganasan yang berlaku begitu sukar untuk difahami oleh sesiapa sahaja. Tuntasnya, perpaduan amat penting untuk mencapai satu tahap keamanan yang tinggi untuk masyarakat di sesebuah negara itu.

Selaras dengan itu, perpaduan membolehkan pembangunan negara berjalan dengan lancar lalu impian menjadi sebuah negara maju akan tercapai dengan mudah.  Hal ini berlaku kerana pembangunan pesat negara dan kenaikan taraf hidup rakyat banyak dikaitkan dengan kestabilan politik serta sosial sesebuah negara tersebut. Para pelabur beranggapan negara yang memiliki perpaduan lebih kurang risiko lalu bersedia melabur lebih banyak wang di sesebuah negara itu terutamanya Malaysia yang tidak mengalami sebarang peperangan itu. Jadi, negara ini akan mencapai kemajuan dalam segenap bidang lalu melangkah setapak lagi menjadi sebuah negara maju pada masa depan.

Seiring dengan itu, perpaduan yang kukuh antara rakyat negara ini dapat menjamin kedaulatan bangsa dan negara terus terpelihara selama-lamanya. Apabila semua rakyat bersatu sudah pasti negara ini mampu menangkis sebarang usaha atau dakyah negara luar yang mahu memusnahkan Malaysia.  Lihat sahaja situasi yang melanda negara Syria dan Afghanistan kerana rakyat negara itu berpecah-belah sehingga negara mereka menjadi tempat percaturan kuasa-kuasa besar dunia yang mahu menguasai politik antarabangsa. Rumusnya, kewujudan perpaduan dalam sesebuah negara itu akan menghalang bangsa negara itu daripada diperkotak-katikkan oleh bangsa atau negara lain untuk kepentingan tertentu.

Ramai orang berpendapat bahawa, salah satu cara untuk menyatukan tenaga dan jiwa bangsa rakyat negara ini adalah dengan menghapuskan jurang ekonomi antara kaum. Hal ini berlaku kerana kemiskinan di kawasan bandar dan desa berbeza bersama-sama pengagihan kekayaan yang tidak seimbang antara kaum. Situasi ini akan menimbulkan rasa tidak adil dalam kehidupan masyarakat lalu sikap cemburu kekayaan kaum lain akan  berlaku secara mendadak pula. Tamsilnya, penubuhan agensi seperti Risda, Felda, Felcra, dan program Dasar Ekonomi Baru bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan rakyat supaya kesejahteraan kehidupan berjaya dipupuk untuk membentuk sebuah negara yang maju pada masa depan.

Seiring dengan itu, sistem pendidikan juga penting untuk mencapai perpaduan yang jitu dalam kalangan rakyat negara ini. Hal ini menyatakan bahawa, melalui aktiviti kokurikulum, para pelajar dapat dipupuk dengan nilai-nilai murni terutamanya nilai yang berunsur perpaduan tersebut. Pada masa yang sama, sukatan pelajaran perlulah menekankan semangat kerjasama, patriotik, dan saling menghormati sesama kaum dijalankan oleh pihak sekolah. Hal ini menimbulkan semangat integrasi nasional di negara ini kerana golongan muda inilah yang bakal memerintah negara pada masa depan itu.

Kesimpulannya, perpaduan bukanlah sesuatu yang boleh dipandang sepi oleh sesiapa sahaja di negara ini. Jika ada pihak yang melihat persoalan ini satu persoalan yang mudah pastinya negara ini akan mengalami masa depan yang gelap terutama buat golongan mudanya. Bak kata pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing yang menekankan amalan bekerjasama bakal membawa suasana perpaduan yang sejati dalam kehidupan ini terutama di negara yang memiliki banyak kaum atau bangsa itu. Sikap alpa dalam mengukuhkan perpaduan akan menyaksikan negara ini boleh menjadi seperti negara Syria dan Iraq yang terus berbalah antara satu sama lain itu.

Wednesday, September 7, 2016

Masalah yang ditimbulkan oleh mat rempit di Malaysia?

Budaya mat rempit semakin menjadi-jadi di negara ini terutama di kawasan bandar.
Jelaskan masalah-masalah yang timbul ekoran menukarnya budaya ini.

Mat rempit dikategorikan sebagai golongan yang suka menunggang motosikal secara berbahaya di jalan raya. Sudah banyak pihak menyuarakan rasa meluat mereka melihat gelagat ngeri mat rempit di jalanan itu. Kemelut ini dirumitkan pula oleh kejadian kematian yang bertambah saban tahun akibat kemalangan yang berlaku itu. Jadi, apakah masalah yang ditimbulkan oleh golongan ini pada mata masyarakat umum di negara ini?

Perkara buruk yang berlaku apabila mat rempit bermaharajalela di jalanan ialah mereka menimbulkan kemalangan di jalan raya. Gaya atau aksi menunggang yang berbahaya boleh memberikan tekanan kepada pengguna lain sehingga kemalangan berlaku dalam sekelip mata. Ada pengguna jalan raya lain yang tidak boleh mengawal kenderaan mereka apabila mat rempit secara tiba-tiba muncul di sebelah mereka itu kerana berasa terkejut atau tahap penguasaan memandu mereka tidak semahir orang lain.  Akibatnya, risiko kemalangan tinggi jika mat rempit menunggang di jalan raya terutama di kawasan yang sesak dengan pengguna lainnya.

Selain itu, kajian telah membuktikan kumpulan mat rempit menjadi dalang kegiatan jenayah terutama aktiviti jenayah jalanan. Mereka melakukan banyak kes ragut, mencuri, dan mengedar dadah yang menjadi punca pihak polis memandang rendah golongan ini. Aktiviti jenayah ini berlaku kerana mat rempit memerlukan sumber kewangan untuk menyara kehidupan harian mereka terutamanya untuk menyelenggarakan motosikal yang istimewa itu. Lama-kelamaan, mat rempit menjadi kumpulan samseng yang menjalankan aktiviti jenayah pula sehingga menjejaskan kehidupan masyarakat setempat.

Gejala sosial turut menjadi-jadi apabila budaya mat rempit berlaku di sesuatu kawasan itu. Aktiviti bergaul berbeza jantina, pulang lewat malam, dan membuat bising telah menimbulkan kemarahan penduduk setempat terhadap mat rempit. Golongan pelajar yang melihat budaya mat rempit ini mungkin terpengaruh lalu mereka turut menyertainya setelah menamatkan alam persekolahan kerana melihat budaya sosial yang berlaku itu sebagai sesuatu yang menyeronokkan pula. Jelaslah, mat rempit menjadikan gejala sosial sebahagian daripada aktiviti harian mereka sehingga menimbulkan satu budaya baharu pula di sesuatu kawasan.

Akhir sekali, masalah yang ditimbulkan oleh mat rempit ialah sikap sebegini akan menambah beban kepada keluarga tersayang. Bayangkan mat rempit yang terlibat dalam kemalangan itu pastinya cacat anggota yang memerlukan kos rawatan yang tinggi di hospital. Ibu bapa terpaksa mencari wang untuk keperluan kos rawatan anak mereka walaupun mereka sudsh tua atau bersara. Wang simpanan yang seharudnya digunakan untuk keperluan menyara hidup ibu bapa ketika mereka pencen itu akan hilang begitu sahaja kerana kos perubatan begitu tinggi. Sudah sampai masanya mat rempit memikirkan sama ada hobi mereka itu harus diteruskan atau tidak jika mereka benar-benar menghargai ibu bapa yang selama ini menyara mereka.

Mat rempit juga berupaya menjejaskan imej diri dan maruah keluarga pada jangka masa panjang umpama menconteng arang ke muka sendiri. Kelakuan sebegini akan menimbulkan kesan mendalam pada jiwa ibu bapa yang mungkin terkilan kerana anak mereka melakukan perkara yang bertentangan dengan budaya tempatan. Rasa terkilan itu kemudiannya akan bertukar menjadi malu kerana masyarakat akan memandang anak dan keluarga itu dengan satu pandangan serong pula. Hubungan sesama ahli keluarga akan menjadi renggang kerana perselisihan faham pasti berlaku jika anak mereka menyertai kumpulan mat rempit.

Kesimpulannya, budaya mat rempit ini bukanlah sesuatu yang boleh kita banggakan. Jika mat rempit benar-benar meminati dunia motosikal, mereka seharusnya memaduki pertandingan menunggang motosikal secara sah untuk membuktikan kemahiran mereka itu. Langkah ini bukan sahaja meninggikan imej sendiri tetapi berupaya mencungkil bakat baru dalam dunia lumba motosikal buat negara. Bak kata pepatah malang tidak berbau yang mengingatkan kita betapa bahayanya amalan menunggang motosikal secara berbahaya ini terutama kepada pengguna lain.

Monday, August 29, 2016

Cara-cara melestarikan alam sekitar

Kemusnahan alam sekitar di negara ini terus berlaku. Banyak kawasan hutan, bukit, dan sungai serta tasik dimusnahkan begitu sahaja.

Jelaskan cara-cara untuk melestarikan alam sekitar.

Oleh: Muhammad Firdaus

Mutakhir ini, secara sedar atau tidak sedar lantaran dihidangkan dengan sains dan teknologi, watan menghadapi kepincangan tentang alam sekitar yang makin teruk. Dalam milenium ini, tatkala tanah air kita rancak menari mengikut rentak arus modenasi dan globalisasi dalam konteks pembangunan fizikal yang diibaratkan cendawan yang tumbuh selepas hujan onak dan kelangan sebagai tamsilan, kemusnahan alam sekitar dan seumpamanya lagi makin membarah dan menjadi polemik yang meniti dari bibir ke bibir masyarakat. Kalau ditanya siapa dalangnya atau dari manakah akar umbinya masing - masing akan menuding jari sesama sendiri. Tambahan pula, kancah yang rumit ini memberi pelbagai impak. Justeru, ingin saya lontarkan usaha-usaha untuk melestarikan alam sekitar untuk kegunaan masa hadapan.
     
     Kaedah pertama yang boleh dilakukan ialah melalui penguatkuasaan undang-undang mengenai pembalakan pokok dan pembuangan sampah. Hal ini demikian kerana punca utama berlakunya kemusnahan alam sekitar ialah melalui aktiviti pembalakan dan pembuangan sampah yang tidak bermoral secara berleluasa. Sebagai contoh, aktiviti pembalakan dilakukan oleh pihak pemaju yang tidak bertanggungjawab kerana ingin membina kediaman atau perumahan bertaraf jutaan ringgit. Hasil pembalakan itu telah menyebabkan pokok-pokok yang ditebang musnah dan kesannya boleh kita terima apabila kekurangan bekalan oksigen melalui pokok-pokok ini. Jadi, pelaksanaan undang- undang yang ketat harus dilakukan agar pihak-pihak sebegini takut untuk merosakkan alam sekitar sewenang-wenangnya. Oleh itu, pelaksanaan undang-undang yang ketat merupakan cara yang baik untuk melestarikan alam sekitar.

  Selain itu, peranan pihak sekolah juga penting dalam mengharmonikan alam sekitar di negara kita melalui kempen-kempen "Sayangi Alam Sekitar" di sekolah. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan pelajar sekolah lebih peka tentang alam sekitar dan mereka seharusnya menjaga khazanah Allah ini dengan sebaik- baiknya. Kempen- kempen ini juga dapat membuka minda pelajar bahawa tanpa alam sekitar, kehidupan manusia sejagat akan menjadi kronik dan susah. Sebagai pelajar, mereka harus bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk menjaga alam sekitar ini seperti membuang sampah di tempat yang betul dan menanam lebih banyak tanaman di kawasan persekolan. Jadi, kempen-kempen di sekolah juga sangat penting dalam menjamin kestabilan alam sekitar di Malaysia.

    Seterusnya, media massa amat berperanan dalam usaha melestarikan alam sekitar. Hal ini kerana mereka mampu memaparkan tentang akibat kemusnahan alam sekitar kepada seluruh masyarakat melalui iklan-iklan di televisyen, laman sesawang dan radio. Cara ini sememangnya berkesan kerana pada abad ke -21 ini, manusia lebih meluangkan masa bersama alat- alat elektronik mereka  , jadi mereka akan mendapati kesan-kesan sekiranya alam sekitar tidak dipelihara hanya melalui internet.  Oleh itu, Masyarakat akan berganding bahu menyelesaikan polemik ini sebaik mungkin dan landskap alam sekitar akan menjadi baik. Oleh yang demikian, peranan media massa merupakan peranan yang penting dan efektif bagi melestarikan alam sekitar.

    Di samping itu, amalan kitar semula perlulah dilakukan. Hal ini kerana kitar semula memainkan peranan yang penting dalam pengurusan alam sekitar dan alam semulajadi yang mapan. Sebagai contoh, jika kertas dapat dikitar semula secara maksimum, kita dapat mengurangkan beribu tan sampah sehari yang bersamaan berpuluh ribu pokok. Impaknya, kita dapat menyelamatkan alam sekitar dan mengurangkan kos sumber tenaga serta menambahkan pendapatan keluarga bak kata peribahasa sambil menyelam minum air. Pendek kata, amalan kitar semula harus dipraktikkan oleh semua rakyat Malaysia tidak mengira kaum supaya generasi akan datang dapat menikmati keindahan alam sekitar di negara kita ini. Jadi, amalan kitar semula juga amatlah penting untuk menjamin dan melestarikan alam.


   Intihannya, potongan kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri kita yang ke-4 bahawa rakyat Malaysia mempunyai kemudahan infrastruktur kelas pertama tetapi memiliki minda kelas ketiga sewajarnya kita hayati. Lantas, semua pihak harus menjalinkan sinergi persis isi dengan kuku dalam usaha melestarikan alam sekitar. Ironinya, jika kita tiada kata sepakat tiadanya ukhwah dalam ummah, maka runtuhlah harapan yang tinggi menggunung kerana bulat air kerana pembentung , bulat manusia kerana muafakat. Oleh itu, sekiranya harapan tersebut menjadi realiti dan bukan sekadar ilusi hasrat dan aspirasi negara-negara maju yang lain mampu digamit dan direalisasi.